Tieši mērķī?

 

Latvijas Graudu tīkls ir administratīvi-tehnisks risinājums, kas nodrošina infrasarkanā spektra graudu analizatoru vienotu darbību. Tehniski tas nozīmē, ka katra individuāla graudu analizatora darbība ar komunikāciju tīkla (interneta) palīdzību tiek regulāri kontrolēta un pieskaņota centrālā graudu analizatora INFRATEC 1241 (FOSS Analytical, www.fossanalytical.com) darbībai. Centrālais graudu analizators tiek kontrolēts un nepieciešamības gadījumā regulēts atbilstoši apstiprinātām starptautiskām standartmetodēm.

Latvijas Graudu tīkls uzsāka savu darbību 2005. gada sezonā, ņemot par piemēru FOSS Analytical izstrādāto metodi graudu tīkla veidošanā un uzturēšanā. Daudzus gadus Latvijas graudu tīklā bija tikai FOSS ražotās iekārtas INFRATEC. Kopš 2014. gada Latvijas Graudu tīklā ir dažādu ražotāju infrasarkanā spektra graudu analizatori, kas atrodas Latvijas un Igaunijas elevatoros, graudu pieņemšanas punktos, ostās, kooperatīvos un zemnieku saimniecībās: https://eiranet.eu/lgt/dalibnieku-saraksts-tests/

Tīkla darbību tehniski nodrošina EIRA SIA. References analīzes tīkla darbības nodrošināšanai veic testēšanas laboratorija EiraLab SIA, kas ir ieguvusi GAFTA sertifikātu.

Katru gadu martā kādā no Eiropas valstīm notiek Graudu tīkla tikšanās, kurā satiekas daudzu valstu graudu tīklu administratori, laboratorijas pārstāvji un uzņēmumu pārstāvji no visas pasaules. Šo tikšanos organizē FOSS Analytical, kas ir graudu tīkla idejas autors un realizētājs. Pieredzes apmaiņa, prezentācijas, dažādi jaunumi, nākotnes tendences, ringtesta rezultāti un citi jautājumi tiek apspriesti tikšanās laikā. Jebkura graudu tīkla mērķis ir iegūt un uzturēt stabilus un ticamus mērījumus pie jebkuriem apstākļiem.