Žāvjskapji, ūdens vannas, inkubatori un centrifūgas butirometriem