Ķīmiskās analīzes:

Daudzas ķīmiskās laboratorijas šodien jau izmanto FOSS Analytical iekārtas ķīmisko analīžu veikšanai. Tāpēc vēlamies iepazīstināt pārējās laboratorijas ar ražotāja FOSS produktu klāstu, kas pieejams šobrīd.

Proteīna, slāpekļa, amonija slāpekļa, kopējā oksidētā slāpekļa, ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) analīzes.

Jaunā tipa destilācijas iekārtas Kjeltec 8100, 8200 un 8400 ir pus-automatizētas un pilnīgi automatizētas ar kolorimetrisko titrēšanu, kas atbilst ISO un AOAC standartiem. Iekārtas ir piemērotas 100, 250, 400 un 750 ml stobriņiem. Proteīna un slāpekļa noteikšanai ir nepieciešama parauga mineralizācija. Tam ir paredzētas 8-vietīgas vai 20-vietīgas FOSS iekārtas Tecator Digestor. Mineralizatori ir piemērojami 100, 250 un 400 ml stobriņiem.

Skatiet katru iekārtu darbībā: 8100, 8200 un 8400.

Mazākiem apjomiem pieejama iekārta  KT 200 Kjeltec.

Skatiet iekārtu darbībā: KT 200.


Tauku analīzes dažādām vielām un materiālu ekstrakcijas analīzes.

Soxtec 8000

 

ST 243 Soxtec
ST 255 Soxtec

 

 

 

 

 

Ekstrakcijas iekārtas SoxtecTM 8000 ir 6-vietīga vai 12-vietīga pilnīgi automātiska. ST 255 SoxtecTM ir pusautomātiskā ekstrakcijas iekārta. ST 243 SoxtecTM ir manuāla ekstrakcija iekārta. Tās darbojas 10 x ātrāk nekā klasiskā Soksleta metode, patērē mazāk reaģentus un ir izmantojami daudzreizlietojamie paraugu tīģelīši. Iekārtas var noteikt kopējos taukus un neattīrītos taukus [crude fat]. Lai noteiktu kopējos taukus (visbiežāk pārtikā), paraugam vajag veikt hidrolizēšanu.

 


Hidrolizēšanai FOSS piedāvā  automātisko hidrolizēšanas iekārtu Hydrotec 8000.

 


Kokšķiedru, NDF, ADF, ADL un diētisko šķiedrvielu analīzes.

Pus-automatizētā un automatizētā Fibertec 121/122 un Fibertec 8000 iekārta ir speciāli konstruēta dažādu šķiedrvielu noteikšanai pēc ISO un AOAC standartiem. Iekārtas ir 6-vietīgas.

Manuālā 6-vietīgā un 18-vietīgā iekārta FT 221 un FT 223 FiberCap ir paredzēta dažādu šķiedrvielu noteikšanai.

Šīs iekārtas ieguldīšanā ir vajadzīgs daudz mazāks finansējums nekā Fibertec 121/122 un 8000 iekārtām.


Pārtikas rūpniecībā ir svarīgi noteikt arī diētiskās šķiedrvielas pārtikas produktos kā, piemēram, kopējās, šķīstošās un nešķīstošās diētiskās šķiedrvielas. FOSS Analytical tam ir paredzējis iekārtu Fibertec 1023.

Iekārtas darbībā skatiet: 8000, 1023.

 

 

 

 

Lūdzu, jautājiet pārdošanas speciālistam par konkrētās iekārtas iespējām, pastāstot par jūsu vajadzībām.