KONTAKTI

PARICO SIA PARICO SIA rekvizīti :
Juridiskā adrese: Salacas iela 22/1-6, Rīga, LV-1019
Reģ.Nr.40003966765
PVN Nr.LV40003966765
Banka: Swedbank A/S
Konts: LV90HABA0551018632582
Kods: HABALV22

Mūsu ofisa adrese Dzērbenes iela 27-132, Rīga, LV-1006
Telefons 67545159
Uzņēmuma e-pasts info@parico.lv
Produktu speciāliste: Inga Zviedre 26393333, ize@parico.lv
Pārdošanas speciālists:
Gunārs Freidenfelds
26542739, guf@parico.lv
Iekārtu servisa speciālists:
Vitālijs Mihno
26123452, vim@parico.lv
Grāmatvedība 29112099, iveta.skutane@inbox.lv